Bản tin tối VTC1 ngày 23/7/2017

(Đài truyền hình Kỹ thuật số)