Chuyển động 24h trưa ngày 04/6/2017

(Đài truyền hình Việt Nam)