Bản tin chuyển động 24h ngày 22/5/2017

(Đài truyền hình Việt Nam)