Bản tin Thời sự ngày 23/5/2017

(Truyền hình Nhân dân)