Bản tin cuối ngày 16/5/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)