Chương trình Thời sự 18h30 ngày 23/4/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)