Chương trình Tài chính Kinh doanh ngày 16/3/2017

(Đài truyền hình Việt Nam)