Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 16/3/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)