Chương trình Hà Nội buổi sáng ngày 08/03/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)