Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 03/03/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)