Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp (Ngày 06/02/2017)

(Đài truyền hình Hà Nội)