Bản tin ngày 29/8/2016

(Đài truyền hình Kỹ thuật số)