(HanoiTV) - Đây là một trong những hoạt động nằm trong chủ trương chung của thành phố trong việc áp dụng công nghệ, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Với phương thức thanh toán hóa đơn tiền điện mới được áp dụng từ tháng 9/2016, người tiêu dùng điện thuận lợi hơn rất nhiều trong việc thanh toán tiền điện hằng tháng, dù đang ở bất cứ đâu trên địa bàn thành phố. Phương thức này đã nhận được sự hoan nghênh của người tiêu dùng.

(Đài truyền hình Hà Nội)