Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)