Chương trình Thời sự 6h ngày 20/8/2016

(Đài Truyền hình Hà Nội)