Chương trình Thời sự 18h30 ngày 29/7/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)