Tài chính kinh doanh sáng - 29/7/2016

(Đài truyền hình Việt Nam)