Chương trình HÀ NỘI 18:00 ngày 28/7/2016 

(Đài truyền hình Hà Nội)