Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/6/2016 

 

(Đài truyền hình Hà Nội)