Bản tin Tài chính Kinh doanh sáng ngày 17/6/2016

(Đài truyền hình Việt Nam)