Thời sự 11h30 - Ngày 20/5/2016

(Đài Truyền hình Hà Nội)