Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/02/2016

28412,41

1934,17

18h

14/02/2015

32191,56

1937,69

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

88.26%

99.82%

-