Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/02/2016

23878,18

1561,88

18h

11/02/2015

36354,021

2212,48

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

65,68%

70,59%

-