Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/02/2016

23898.73

1411.93

19h

09/02/2015

35773.63

2255.49

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

66.81%

62.60%

-