Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/02/2016

24887.90

1411.93

19h

08/02/2015

33864.127

2062.75

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

73.49%

68.45%

-