Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/02/2016

29780,70

1872,44

19h

07/02/2015

34882,593

2240

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

85,37%

83,59%

-