Thông số vận hành 23/12/2015

Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

23/12/2015

37024,44

2642,36

18h

23/12/2014

34784,566

2384,29

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,44%

110,82%

-