Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

12/10/2015

35385,09

2417,96

18h

12/10/2014

35481,477

2128,23

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

99,73%

113,61%

-