Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/07/2015

56777.22

2757.66

14h

14/07/2014

41051.592

2096.69

10h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

138.31%

131.52%

-