Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại 

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/07/2015

42787,96

1996,47

19h

11/07/2014

44035,546

2202,52

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

97,17%

90,64%

-