Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
11/06/2016 54729,15 2637,38 11h
11/06/2015 50412,975 2573,04 11h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 108,56% 102,50% -