6-11-2015 15:33:28
Tình hình hoạt động SXKD tháng 10 năm 2015 THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2015
8-10-2015 15:35:23
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍN THÁNG ĐẦU NĂM 2015Tải file: Tại đây!
21-09-2015 15:38:41
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ 01/9/2015. Một trong những nội dung quan trọng
7-09-2015 15:41:22
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2015 Tải file: Tại đây!
3-09-2015 15:42:51
Trong tháng 8/2015, từ ngày 14 đến sáng ngày 29, hệ thống khí PM3 ngừng để bảo dưỡng sửa chữa hàng năm, toàn bộ khí PM3 cho sản xuất điện bị cắt. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực cung cấp đủ điện, ổn định, an
11-08-2015 15:44:00
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2015 Tải file: Tại đây
15-07-2015 15:47:40
VỀ VIỆC THÔNG TIN ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO TIỀN PHONG VÀ BÁO THANH NIÊN Tải file: Tại đây