18-06-2016 22:23:05
Chi tiết tại đây!
17-06-2016 22:46:06
Chi tiết tại đây
7-04-2016 14:18:00
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quí I năm 2016Tải file: Tinh hinh san xuat kinh doanh qui I nam 2016.pdf
20-03-2016 14:22:55
Lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2016Tải file: Lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2016.pdf
26-01-2016 14:26:09
Triển khai công tác kinh doanh điện năng trong dịp Lễ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Tải file: tại đây!
13-01-2016 14:29:16
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Tải file: Tại đây  
10-12-2015 14:31:00
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2015 Tải file: Tại đây
1-12-2015 14:42:55
Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Trong tháng “Tri ân khách hàng” EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động mang tính thiết thực.EVN HANOI nhieu hoat dong trong
1-12-2015 09:49:44
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI (Theo Công văn số 7450/UBCK-QLPH ngày 30/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 1. Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty