5-04-2017 15:46:25
Dịch vụ cấp điện trung áp 1. Lưu đồ cấp điện đối với khách hàng trung áp có đầu tư đường dây và trạm biến áp: 2. Thủ tục thỏa thuận đấu nối: a. Kênh tiếp nhận: - Đăng ký trực tuyến tại Cổng Giao tiếp điện tử TP Hà Nội, website của Tổng
20-03-2017 07:12:50
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Mẫu đăng ký tham gia đấu giá - Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP OMINISYSTEM VN - Giấy
22-02-2017 10:20:22
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Mẫu đăng ký tham gia đấu giá - Báo cáo tài chính Năm 2015 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016của Công ty CP OMNISYSTEM VN - Giấy xác