1. TẦM NHÌN

 

       Trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN

 

2. SỨ MỆNH

 

     Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Kinh doanh có hiệu quả, với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

3. KHẨU HIỆU

Chuyên nghiệp – Văn minh – Hiệu quả 

 

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp – Tận tâm – Hợp lực – Chất lượng – Đổi mới – Bền vững

Chuyên là chuyên nghiệp, biểu hiện ở tác phong làm việc, thái độ tập trung, chuyên môn thành thạo, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

Tâm là sự tận tâm, tâm huyết trong công việc; thể hiện trong giao tiếp là biết đặt mình vào địa vị của người đối diện để thấu hiểu và hành xử đúng mực.

Hợp là sự hợp lực, hợp tác, hòa hợp, biết gắn kết, liên kết tạo nên tinh thần đồng đội và sức mạnh tập thể.

Chất là chất lượng, biểu hiện bằng sự hài lòng của các bên liên quan khi giao dịch, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EVNHANOI.

Mới là sự đổi mới, là tư duy sáng tạo, thúc đẩy sáng kiến trên cơ sở mang lại giá trị, lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.

Bền là tính bền vững, luôn tiếp cận các vấn đề và hành động vì mục tiêu lâu dài, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì những giá trị bền lâu.