Để đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi, thực hiện đúng luật điện lực và quy trình kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội xin thông báo kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ trong dịp Tết 2015 như sau:

1. Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng sau trạm biến áp công cộng:

Lưu ý:

1.Các phiên ghi chỉ số công tơ từ ngày 14/02/2015 trở về trước và các phiên sau ngày 23/2/2015  giữ  nguyên theo quy định. Kỳ ghi chỉ số công tơ các tháng tiếp theo sẽ thực hiện theo lịch ghi chỉ số công tơ cũ.

2. Cách xác định mức sinh hoạt bậc thang căn cứ vào Điều 7, khoản 7.3, Quy trình lập hóa đơn tiền điện trong bộ Quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-EVN ngày 26/9/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

Trường hợp thay đổi ngày GCS dẫn đến số ngày sử dụng điện thực tế của khách hàng khác số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (do ngày GCS trùng vào ngày lễ, Tết):

           

Ví dụ 1:

 Tính toán tiền điện của 01 hộ mua điện Nguyễn Văn A ghi chỉ số công tơ vào ngày 15 hàng tháng, lịch ghi chỉ số công tơ trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 là ngày 11/2/2015:

 - Điện năng tiêu thụ cho kỳ hóa đơn tháng 2 từ ngày 16/1/2015 đến ngày 11/2/2015 là 400 kWh

 - Số ngày tính tiền của tháng 2: N = 27 ngày (số ngày sử dụng điện thực tế).

 - Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề:  T = 31 ngày.

 - Số tiền phải thanh toán theo các mức bậc thang là TTti

 - Định mức sinh hoạt bậc thang :

Bậc 1 : + Mt1 = 50 kWh : 31 x 27 = 44 kWh (làm tròn)

  + TTt1 =  44 kWh  x  1.388 = 61.072 đồng

Tương tự cho bậc 2, 3, 4, 5 sẽ lần lượt là: 44, 87, 87, 87 (kWh)

Bậc 6: + M­t6 = 400 – 44 – 44 – 87 – 87 – 87  =  51 kWh

 - Tổng cộng tiền điện:

       TT = Tt1 + Tt2 + Tt3 + Tt4 + Tt5 + Tt6

            = 44x1.388 + 44x1.433 + 87x1.660 + 87x 2.082 + 87x2.324 + 51 x 2.399

            = 774.215 đồng

- Tổng tiền khách hàng phải thanh toán của tháng: 

             TTtđ = TT + Thuế GTGT = 774.215 + 77.422 = 851.637 đồng.

Ví dụ 2:

Tính toán tiền điện của 01 hộ mua điện Nguyễn Văn B ghi chỉ số công tơ vào ngày 20 hàng tháng, lịch ghi chỉ số công tơ trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 là ngày 25/2/2015:

 - Điện năng tiêu thụ cho kỳ hóa đơn tháng 2 từ ngày 21/1/2015 đến ngày 25/2/2015 là 500 kWh

 - Số ngày tính tiền của tháng 2: N = 36 ngày.

 - Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề:  T = 31 ngày.

 - Số tiền phải thanh toán theo các mức bậc thang là TTti

Tương tự như cách tính toán ở ví dụ 1 ta có định mức sinh hoạt bậc thang cho bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sẽ lần lượt là: 58, 58, 116, 116, 116, 36 (kWh)

- Tổng cộng tiền điện:

       TT = 953.638 đồng

- Tổng tiền khách hàng phải thanh toán của tháng: 

      TTtđ = 953.638 + 95.364 = 1.049.002 đồng.

2- Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng trạm biến áp chuyên dùng:

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý khách hàng trong năm vừa qua. Kính chúc Quý khách hàng một năm mới An khang, Thịnh vượng!

 
(EVNHANOI)