1.      EVN HANOI hoạt động theo hiến pháp và pháp luật

EVN HANOI hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Xây dựng và thực hiệncác quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính đúng đắn, trung thực, khách quan, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới.

2.      Mọi hoạt động của EVN HANOI đều hướng tới con người và xã hội

Trong mọi hoạt động của EVN HANOI, con người là trung tâm, là tài sản quý giá nhất. Phục vụ lợi ích của cộng đồng, của xã hội là mục tiêu luôn được đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.      EVN HANOI luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng

 “Trách nhiệm – Trí tuệ – Thanh lịch” là khẩu hiệu hành động của mỗi thành viên EVN HANOI.

4.      Sức mạnh của EVN HANOI là Đoàn kết và Trí tuệ

Đoàn kết và Trí tuệ là giá trị “Vàng” của EVN HANOI, luôn được các thế hệ CBCNV trân trọng, kế thừa và phát huy trong suốt quá trình hình thành, phát triển, là sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

5.      EVN HANOI phấn đấu xứng đáng với niềm tin của xã hội và của đất nước

Thực hiện khẩu hiệu “Thắp sáng niềm tin” của EVN, EVN HANOI cam kết với khách hàng vàcác đối tác bằng những hành động thiết thực nhằm xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.