Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, được khởi công xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ CôngThương, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 21/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và động viên CBCNV Nhà máy đèn Bờ Hồ và Ngày 21 tháng 12 hàng năm đã chính thức trở thành “Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam” theo Quyết định số 1594/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang xây dựng và phát triển, với vinh dự được thay mặtngành Điện cả nước đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh, văn hoá, ngoại giao, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã từng bước phát triển vững chắc và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành uỷ, UBND Thành phố, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển văn hoá, chính trị, kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước.

Mỗi thành công của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội ngày nay đều được xây dựng trên nền tảng văn hoá Điện lực Hà Nội, đã được các thế hệ Thợ điện Thủ đô xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó là nét văn hoá mang đậm tính truyền thống, phù hợp với đặc thù của ngành Điện và bản sắc văn hoá của Thủ đô Hà Nội, được thể hiện qua phong cách ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, qua các hoạt động văn hoá, xã hội, thể dục thể thao. Đặc biệt thể hiện rõ nét nhất qua hai cuộc vận động lớn trong cán bộ công nhân viên Tổng công ty, đó là phong trào xây dựng phong cách Người thợ điện Thủ đô “Trách nhiệm  Trí tuệ   Thanh lịch” và xây dựng “Gia đình thợ điện Thủ đô văn hoá”, được thực hiện trong một môi trường làm việc bình đẳng, lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau.

Từ những nhận thức trên, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội biên soạn bộ tài liệu văn hoá EVN HANOI với mong muốn đưa văn hoá EVN HANOI phát triển ngày càng sâu rộng, đi vào thực tiễn mọi mặt hoạt động đem lại ảnh hưởng tích cực đến phong cách làm việc và đạo đức của mỗi cán bộ công nhân viên, xây dựng nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tụy trong từng công việc và hành động, để cùng giữ gìn, phát huy những giá trị đã có, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự phát triển bền vững của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và đưa Tổng công ty trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và đạt tầm khu vực.