1. Tầm nhìn đến năm 2020
Trở thành một trong các doanh nghiệp phân phối điện hàng đầu của Việt Nam và đạt tầm khu vực.


2. Sứ mệnh
Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Kinh doanh có hiệu quả, với chất lượng dịch vụ ngày càng cao.


3. Khẩu hiệu
Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả


4. Giá trị cốt lõi
4.1 Chất lượng - Tín nhiệm
EVN HANOI cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với độ ổn định, an toàn và chất lượng cao nhất cùng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại với tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp của mỗi cán bộ công nhân viên.
4.2 Tận tâm - Trí tuệ
Người thợ điện Thủ đô: Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả là mục tiêu cơ bản trong chiến lược xây dựng phong cách làm việc của cán bộ công nhân viên EVN HANOI. Bản sắc này được thể hiện bằng tất cả sự tận tâm, năng độngvà sáng tạo của mỗi thành viên EVN HANOI với mong muốn cao nhất là làm hài lòng khách hàng.
4.3 Hợp tác - Chia sẻ
EVN HANOI coi trọng sự hợp tác với các đối tác trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, tin tưởng và chia sẻ nhằm mang lại hiệu quả, lợi ích của các bên.
Cán bộ công nhân EVN HANOI sẵn sàng chia sẻ, đoàn kết, trung thực, dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể vì sự phát triển của Tổng công ty.
4.4 Sáng tạo - Hiệu quả
Xây dựng mô hình quản lý sản xuất - kinh doanh tiên tiến, với cơ chế phát huy tính chủ động, sáng tạo mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp, cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.


5. Các mục tiêu chiến lược
Phát triển lưới điện theo hướng hiện đại hoá phù hợp quy hoạch phát triển chung của Thủ đô. Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về điện phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do UBND Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt nam giao, bảo đảm cân bằng tài chính bền vững.
Đổi mới và nâng cao năng lực quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của EVNHANOI, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
Nâng cao khả năng cạnh tranh của EVNHANOI trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chuẩn bị tốt các bước để sẵn sàng triển khai phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.